Recerca i innovació

Promovem, gestionem i coordinem la recerca que es duu a terme en el Grup Sant Pere Claver, en especial dins de la Fundació Sanitària. La recerca està centrada en la clínica i les necessitats dels pacients i dels serveis, integrada en l'assistència, amb gran cura pels aspectes ètics, i es considera una eina essencial de millora i reciclatge professional.


La nostra institució combina la pràctica assistencial amb la recerca sobre diversos problemes de salut mental i l'eficàcia dels tractaments oferts. Des de fa temps s'estan realitzant estudis d'avaluació de diversos programes de psicoteràpia individual i de grups, els resultats dels quals estan sent presentats a la comunitat científica. En els últims anys la Fundació ha endegat un Conveni de Recerca amb el Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona per tal d'enfortir l'activitat de recerca i apostar per la innovació. Específicament, la Prof. Dra. Neus Barrantes-Vidal és la Consultora de Recerca del Departament de Salut Mental i gestiona l'activitat investigadora junt amb la Coordinadora de Recerca i Formació Continuada, Berna Villarreal. La Prof. Barrantes-Vidal dirigeix el Grup de Recerca "Interacció Persona-Ambient en Salut Mental" (2009SGR672), és investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) de l'Instituto de Salud Carlos III, i professora adjunta de la University of North Carolina at Greensboro (EEUU).


Treballem en tres línies principals de recerca

1

Estudi de les fases inicials de les psicosis

L'entitat té una llarga tradició i alt nivell d'especialització en l'estudi de les causes psicosocials, curs clínic i tractament psicoterapèutic de les psicosis. Per aquesta expertesa en l'àmbit de la psicosi SPC és un dels proveïdors del Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI) del CatSalut des de 2007 i participa en l'estudi multicèntric "Avaluació de la Efectivitat de Programa d'Atenció Especifica per a les Persones amb un Trastorn Psicòtic Incipient" que es desenvolupa a Catalunya.

Des d'un punt de vista de recerca, participem conjuntament amb la UAB en diversos projectes de recerca finançats per entitats públiques i privades d'àmbit nacional i internacional   Llegir més →


2

Avaluació de l'Efectivitat dels Programes i Tractaments

Tenim un especial interès en l'avaluació dels tractaments i dels programes que es duen a terme en els diferents dispositius assistencials dels seu Departament de Salut Mental. Un exemple d'això és el projecte sobre la Avaluació del Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI) esmentat en el anterior apartat 1.4., però també es du a terme l'avaluació d'altres programes.   Llegir més →


3

Col·laboracions amb diverses institucions clíniques i universitàries

A més de l'esmentat conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut Docència, Recerca i Innovació també col·laborem en recerques conjuntes amb altres institucions universitàries i assistencials del nostre medi.   Llegir més →