Col·laboracions amb diverses institucions clíniques i universitàries

A més de l'esmentat conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut Docent- Recerca també col·laborem en recerques conjuntes amb altres institucions universitàries i assistencials del nostre medi.