Equip Directiu

Comitè de Seguiment i Planificació de l'Institut Docent i Recerca (CSPID)

Coordinació Institut Docent i Recerca: Berna Villarreal
Gerència: Carles Descalzi
Direcció Serveis Socials: Raúl Alcazar
Direcció Serveis de Salut Mental: David Clusa
Direcció Financera: Susana Martínez
Direcció Comunicació: Júlia Ribó
Coordinació Àrea Social Fundació Lluís Artigues: Luís Varea
Secretaria Institut Docent: Elisabet López
Referent Adolescència: Jorge Tió
Referent Recerca: Ariadna Pérez