Equip Directiu

Comitè de Seguiment i Planificació de l'Institut Docent i Recerca (CSPID)

Director Institut Docent i Recerca: Lluís Mauri
Gerent: Carles Descalzi
Director Fundació Sanitària:
Director Fundació Serveis Socials: Raúl Alcazar
Cap del Servei de Salut Mental: David Clusa
Coordinació Àrea Social Fundació Tutelar: Luís Varea
Secretaria Institut Docent: Elisabet López